Wat is een gecertificeerde kluis?

Een gecertificeerde kluis is getest op haar beschermende eigenschappen: inbraakwerendheid en brandwerendheid. Gecertificeerde kluizen hebben op Europees niveau een label gekregen. Dit label toont aan in welke klasse ze zich bevinden. De verschillende klassen geven de mate van weerstand aan tegen enerzijds inbraak en anderzijds brand. Onze informatiefiches geven u een heel duidelijk inzicht in beide labels.

Voor welk bedrag is de inhoud van mijn kluis verzekerd?

De indicatie waardeberging is de maatstaf om te weten tot welk bedrag de inhoud van uw kluis is verzekerd. De verzekeringsmaatschappijen hanteren hiervoor uniforme normen. Een gecertificeerde kluis behoort tot een bepaalde ‘klasse van inbraakwerendheid’. Op basis daarvan hebben de verzekeringsmaatschappijen een indicatie waardebedekking bepaald. Bespreek met uw verzekeraar hoeveel dit bedrag kan zijn in uw specifieke situatie.

Bespreek met uw verzekeraar voor welk bedrag de inhoud van uw kluis verzekerd is.

De indicatie waardeberging wordt in overleg met de verzekeringsmaatschappijen bepaald.

Wat zijn de EN normen?

Norm EN 14 450

Deze norm dient om inbraakwerende kasten en kluizen in te delen beneden de weerstandsklasse 0. Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in twee veiligheidniveaus.

Norm EN 1143-1

Kluizen volgens EN 1143-1 worden opgedeeld in verschillende klassen, elke klasse stemt overeen met een indicatie waardeberging. De indicatie waardeberging geeft het verzekerd bedrag weer dat u in dit type kluis mag opbergen zodat u bij inbraak en- of brand voor de waarde ervan bent verzekerd. De indicatie waardeberging is een bedrag dat is overeengekomen in samenspraak met de verzekeringsmaatschappijen. Wil u met zekerheid weten wat u in uw kluis of brandkast kan bewaren? Praat eens met uw verzekeraar. Hij kan u hierover een juist advies geven.

Norm EN 1143-2

Norm speciaal ontwikkeld voor zogenaamde afstortkluizen waar u gemakkelijk cash geld kan in opbergen. Deze norm heeft dezelfde klassen en indicatie waardeberging als kluizen volgens EN 1143-1. In de praktijk is de hoogst gecertificeerde afstortkluis een klasse D IV.

BelgoSafe

Belgosafe is de nationale vakvereniging van fabrikanten, verdelers en service verleners van geld- en waardebergingssystemen zoals kluizen, brandkasten en aanverwanten.

belgosafe baseline

Belgosafe heeft als doel het publiek op een objectieve manier te informeren en de belangen van haar leden te verdedigen in het kader van advies en verkoop van veiligheidsoplossingen zoals kluizen, brandkasten en veiligheidssloten. Belgosafe werkt hiervoor nauw samen met de verschillende Europese testlaboratoria in het kader van de Europse normering inzake kluizen en brandkasten.

Download onze informatiefiches

Informatiefiche InbraakInformatiefiche Brand