Normen en dekkingsadvies

Inbraakwerende kluizen

Geld, belangrijke documenten en kostbaarheden met een hoge nanciële of emotionele (en dus onvervangbare) waarde wilt u veilig opbergen, beschermd tegen diefstal. Een Europees gecerticeerde inbraakwerende kast of kluis van hoge kwaliteit biedt u de vereiste bescherming en daarmee de gewenste zekerheid.

Europese normering

Goede inbraakwerende kluizen en brandkasten zijn getest volgens Europese normeringen zoals EN 14450 en EN 1143-1.
Bij het testen worden één of meer openingen gemaakt door testers die beschikken over relevante kennis, vaardigheid en inbraakgereedschap.

dekkingsadvies schalen

Hoe wordt het dekkingsadvies bepaald?

Verzekeraars koppelen een bedrag aan contante waarde aan een kluisnormering als indicatie voor de dekking. Hierbij gaat de verzekeraar uit van opslag van zowel contant geld als kostbaarheden in een inbraakwerende kast of kluis die zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom. Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen.

Download onze informatiefiches

Informatiefiche InbraakInformatiefiche Brand

Wat betekenen de labels?

labels-1

De Europese labels

Om de kwaliteit van de kluis te kunnen beoordelen is aan de binnenkant van de gecerti ceerde kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest.
Zie hiernaast het label van ECB-S met uitleg over de getoonde informatie op het label.

S-ICIM-label-1
ECB-S label-1

BelgoSafe

Belgosafe is de nationale vakvereniging van fabrikanten, verdelers en service verleners van geld- en waardebergingssystemen zoals kluizen, brandkasten en aanverwanten.

belgosafe baseline

De vereniging heeft als doel de belangen van haar leden te verdedigen voor zover deze belangen verband houden met de verkoop van fysische veiligheidsproducten en diensten van mechanische en/of elektronische aard, van brandvertragende producten (voor digitale opslag en/of opslag van papieren documenten), en/of anti-inbraaksystemen,  opslagsystemen voor fondsen, geld en waarde documenten, beheers- en  veiligheidssystemen voor fysisch geld alsook hoge veiligheidssloten.