Maak de juiste keuze

Bij de keuze van een kluis of brandkast zijn er enkele criteria die u best in overweging neemt. De eerste en logische vraag die velen zich stellen is: Wat wil ik in de kluis bewaren? In de praktijk merken wij op dat de redenen die iemand opgeeft om een kluis te kopen uiteenlopend zijn. Een andere belangrijke vraag die u zich moet stellen is nl. tegen welk risico uw kostbaarheden wil beschermen: brand, inbraak of beiden?

Materiële waarde vs. emotionele waarde

“Alles van waarde is weerloos”. Dit schreef Nederlands CoBrA dichter Lucebert in 1974. Materiële waarde kan je laten verzekeren en is vervangbaar. De tijd dat een kluis enkel en alleen de veilige opbergplek was voor cash geld is lang voorbij. Cash geld is ondertussen meer en meer vervangen door giraal geld. Nog meer dan vroeger overwegen mensen vandaag om een kluis aan te schaffen om zaken met een hoge emotionele waarde in te bewaren. Hoe lager de drempel is om dagelijks foto’s en video’s online te ‘posten’, hoe meer belang we met z’n allen hechten aan unieke momenten die we willen koesteren voor onze kinderen en kleinkinderen.

 “Mission critical” bedrijfsinformatie

De meeste bedrijven die door een brand worden getroffen, gaan binnen de 3 jaar failliet omdat ze kostbare informatie kwijtgespeeld zijn. Digitalisering is slechts een deel van de oplossing. Mission critical informatie over uw bedrijf, klanten en andere stakeholders geeft u liever niet in handen van hackers.

De graad van bescherming tegen brand hangt grotendeels samen met het materiaal die zich in de kluis of brandkast bevindt.

Papier gaat sneller ontbranden bij hoge omgevingstemperaturen dan pakweg een drager van digitale media zoals CD’s, tapes etc. Papier ontbrandt spontaan bij een temperatuur van ca. 175°C. Digitale media daarentegen kunnen reeds beschadigd worden aan een temperatuur van ca. 55°C.

Indicatie waardeberging: geld en kostbaarheden

Weerstand tegen inbraak is een iets complexere materie en hangt af van verschillende factoren, zoals de situering van de verblijfplaats, risico’s veroorzaakt door de aard van het te beschermen goed en eventuele bijkomende veiligheidssystemen.

Maak eerst een raming van de waarde die u in de kluis wenst op te bergen. Geteste kluizen zijn opgedeeld in verschillende klassen die overeenkomen met een indicatie van waardeberging. Deze indicatie is bepaald in samenwerking met de verzekeringssector en geeft een vrij realistisch beeld van de waarde die men maximaal in de desbetreffende kluis mag opbergen. Dit geldt zowel voor cash geld als voor kostbaarheden.

Bescherming tegen brand en inbraak

De meeste fabrikanten hebben kluizen ontwikkeld die zowel bescherming bieden tegen brand en inbraak. Meestal zijn deze enkel brandwerend voor papier, maar bestaat de mogelijkheid om ze uit te rusten met een brandwerend binnenvak voor o.a. digitale media.

Het verschil tussen een gecertificeerde kluis en het namaakmodel zit in details.

- Laat je goed informeren

Bijkomende bescherming

Sommige kluizen hebben nog bijkomende beschermingen zoals bescherming tegen explosie of een CD “core drilling” bescherming. Bij bescherming tegen een explosie wordt een lading explosieven binnenin de kluis tot ontploffing gebracht en moet de kluis hierna nog een bepaalde bescherming tegen inbraak bieden. “Core drilling” is een bijkomende bepantsering tegen met diamant gecoate gereedschappen. Brandwerende kluizen zijn in sommige gevallen voorzien van waterdichte afdichtingen.

Verankering

Wij raden aan om een kluis die minder dan 1 ton weegt in de vloer of muur te verankeren. De ideale ondergrond voor verankering is vol, ongescheurd kwaliteitsbeton met een minimale dikte van 150 mm. Vooral voor de lichtere kluizen is een adequate verankering cruciaal.

Volume

Het volume is uiteraard afhankelijk van de goederen die u wenst op te bergen en de beschikbare plaats, ook het gewicht van de kluis kan hierbij een rol spelen. Wij raden aan voor een iets grotere kluis te opteren dan hetgeen u op het moment van uw aankoop strikt nodig hebt.

Voor u getest...

Kluizen en brandkasten worden door Europese testlaboratoria grondig getest op hun inbraakwerendheid en brandwerendheid. BelgoSafe deed enkele van deze tests opnieuw. Het resultaat hiervan ziet u in de video.

BelgoSafe

Belgosafe is de nationale vakvereniging van fabrikanten, verdelers en service verleners van geld- en waardebergingssystemen zoals kluizen, brandkasten en aanverwanten.

belgosafe baseline

Belgosafe heeft als doel het publiek op een objectieve manier te informeren en de belangen van haar leden te verdedigen in het kader van advies en verkoop van veiligheidsoplossingen zoals kluizen, brandkasten en veiligheidssloten. Belgosafe werkt hiervoor nauw samen met de verschillende Europese testlaboratoria in het kader van de Europse normering inzake kluizen en brandkasten.

Download onze informatiefiches

Informatiefiche InbraakInformatiefiche Brand